Bara en riktigt bra reseupplevelse kan få människor att välja nattåg före flyg

Published: 28 Apr 2020

Nu har Trafikverket presenterat sin slutrapport med förslag för fler nattåg till Europa. Trafikverket föreslår nattåg mellan Malmö och Bryssel med start tidigast 2022, under förutsättning att utmaningar med den tyska delen av sträckan kan lösas.

– Serco välkomnar Trafikverkets slutrapport och vi är glada över att ha kunnat bidra med våra erfarenheter till myndigheten under processens gång, säger Jonathan Riley, affärsutvecklingschef på Serco Transport. Nattåg från Sverige till Europa är en viktig del i omställningen till ett hållbart resande, därför är det viktigt att inblandade länder kommer överens. Att faktiskt ersätta flygresor med tåg är enda sättet att nå de stora klimateffekter man vill uppnå genom att fullt ut upphandla nattågstrafik. Och det kräver en attraktiv tjänst på resenärens villkor.

2014 valde den skotska regeringen Serco Transport för att upphandla och utveckla ett modernt, marknadsdrivet koncept som sätter resenärens behov i centrum – såväl affärs- som privatresenärer och turister. Det innebar bland annat ett innovativt biljettsystem, att anskaffa 75 nya vagnar och att köra nattågstrafiken. Under de två första åren ökade andelen resenärer med 26 procent och reseguiden Lonely Planet utsåg linjen, Caledonian Sleeper, till ett av de bästa nattågen.

Framgången i Skottland bygger på en noggrann analys av resenärernas behov och marknadens efterfrågan. Serco kunde visa att många vill resa med nattåg, bara tågen och servicen har rätt standard. Serco förstår att det finns skillnader mellan svenska förutsättningar och upphandlingen och finansieringen av Caledonian Sleeper, men menar att erfarenheten är högst relevant. 

– Om fler ska välja tåget före flyget, även för affärsresor, måste Trafikverket förstå marknadens behov på djupet. Vi har omfattande erfarenhet av att utveckla nattågstrafiken, och vi hjälper gärna Trafikverket och infrastrukturdepartementet med att utifrån en grundlig marknadsanalys skapa en tjänst som kan locka många resenärer, säger Jonathan Riley, affärsutvecklingschef på Serco Transport.

Jonathan Riley hoppas också att Trafikverket utreder nattågstrafik på fler linjer inom Europa – till exempel sträckan Stockholm-Oslo som inte nämns i rapporten. En sådan linje mellan grannländer skulle kunna vara enklare att få till stånd inom de närmaste åren, och ha stora klimateffekter.
– Ett nattåg mellan Stockholm och Oslo som alternativ till flyg vore högintressant – det skulle minska klimatpåverkan dramatiskt på en sträcka som många reser, säger han.

Ends

 

Presskontakt:

Matti Kataja
+46 72 206 66 69

Matti.Kataja@primegroup.com